حرفهای دل

خنده برلب میزنم تاکس نداندرازمن ورنه این دنیاکه مادیدیم خندیدن نداشت

خداحافظی

سلام به همه دوستای خوب وگلم

داره بوی عیدوبهارمیادمن این روزای اخروخیلی دوست دارم ادم یه حس وشوره دیگه ای داره

من قراره ازطرف دانشگاه۲۸اسفندبرم شلمچه قرارساعت تحویل اونجاباشیم

دوستای عزیزم دیگه داره امسالم تموم میشه باهمه خوبی وبدیهاش برای من امسال بدیهاش خیلی بیشتربودامابازم خدایاشکرت که ازاین بدتراتفاق نیوفتادمن تقریباازسال۸۷عیداش به من خوش نمیگزره

دلم گرفته ای دوست هوای گریه بامن

هرکسی ازمن گله ای داره ازدستم ناراحته لطفابیادبه خودم بگه وبه دوستام پیغام نده

هرکسی ازدست من دلخوره منو ببخشه

هرچندمن که حق ناراحت شدن ندارم وفقط بایدببخشم من ازخیلی هادلگیرم خیلی........................

ولی بهترین نعمتی که خدابه انسانهاداده قدرت فراموشیه ومن ازاین نعمت خوب استفاده میکنم

خودمومیزنم به بیخیالی کاره دیگه ای که نمیشه کرد

خنده رامعنی زمستی نکن انکه میخنددغمش بی انتهاست

بازم خدایاشکرت به خاطره همه نعمتهایی که به من دادی ممنونم شایدخیلی بدترازایناقراربودسرم بیاد

اگه خدابامن نبودوبه فکرمن نبودخیلی مشکلاتم بیشترمیشد

کاشکی این دل من جنسش  ازشیشه نبود ، شادی روزوشبم سست وبی ریشه نبود

دیگه دل ماجایی برای شکستن نداره من بایدمواظب باشم دل کسی رونشکنم

ادمک اخردنیاست بخند ، ادمک مرگ همین جاست بخند ،دست خطی که توراعاشق کرد،بازی کاغذی ماست بخند،ادمک خرنشوی گریه کنی کل دنیاسراب است بخند،ان خدایی که بزرگش خواندی به خدامثل توتنهاست بخند

ماکه۲۰سالمون به یک چشم به هم زدن رفت بقیه هم میگذره

چقدرزوددیرمیشود

خدایابازم شکرت

همه رفتندکسی دوروبرم نیست،چنان بی کس شدن درباورم نیست

خدایابازم شکرت که هنوزسایه پدرمادرم بالای سرمه بازم یک ساله دیگه بااوناهستم

به دریاشکوه بردم ازغم دشت،وزین عمری که تلخ تلخ بگذشت،به هرموجی که میگفتم غم خویش،سری میزدبه سنگ وبازمیگشت

امیدوارم همه امسال راباخوبی وخوشی اغازکنن همه سایه پدرمادربالای سرشون باشه

قدرپدرمادراتونوخیلی خیلی زیادبدونین همیشه برای سلامتیشون دعاکنین منم برای همتون ارزوی خوشبختی میکنم وامیدوارم وانشالله امسال یکی ازبهترین سالهای زندگیشون باشه

درخواب نازبودم شبی دیدم کسی درمیزند،درراگشودم روی اودیدم غم است درمیزند،ای دوستان بی وفاازغم بیاموزیدوفا،غم باهمه بیگانگی هرشب به من سرمیزند

منم حلال کنین شایدرفتم شلمچه زیرپامون مین دراومددیگه برنگشتیم

شماکه بدینجاقدم می نهید،ازهرچه امیدنام دارددست بشویید

بازهم سال خوبی رابراتون ارزومیکنم

رویاهایم رازیرگامهای توگسترده ام،اهسته رومباداپابرروی رویاهایم بگذاری

ودراخر

اسرارخویش رابه کسی مگوی   امام علی(ع)

واقعااین سخنن امام علی رابایدبااب طلابنویسن حتمابهش گوش کنین

بازم خوشبختی براتون ارزومیکنم سال نوبه همه دوستان مبارک به امیددیدار

یکشنبه۲۲/۱۲/۱۳۸۹ساعت۴:۰۰بعدازظهر

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 16:19 PM  توسط مائده  |